- Natuurkind, jongeren en de natuur. - http://www.natuurkind.nl -

Actie Zebrapad

zebrapadVoor de groepen 7 en 8 is het vanaf dit voorjaar mogelijk om op excursie te gaan naar de Natuurbrug Zanderij Crailo, het ecoduct van het Goois Natuurreservaat dat de Westerheide en het Spanderswoud met elkaar verbindt. Het programma duurt een uur en bestaat uit een interactieve powerpointpresentatie in de infoschuur en buitenopdrachten op de Natuurbrug en bij de paddengoten langs de Bussumergrindweg.

Op woensdag 4 maart a.s. , van 13.15-14.30 uur is er een gratis voorexcursie voor leerkrachten.
Speciaal voor groep 7 en 8, maar ook leerkrachten van alle andere groepen zijn van harte welkom.
Deze excursie is onderdeel van Actie Zebrapad, een onderwijsprogramma over natuur en natuurverbindingen in Gooi en Vechtstreek.

Het is opgebouwd volgens een doorgaande leerlijn en bestaat uit 4 leskoffers (kleuters, onderbouw, middenbouw, bovenbouw) met handleiding en materialen.
Bij alle leskoffers hoort een educatieve buitenactiviteit.
Heeft u interesse om op 4 maart vrijblijvend kennis te maken met het leerlingprogramma op de Natuurbrug en het lesmateriaal van Actie Zebrapad? (graag doorgeven met hoeveel personen u komt)

Wilt u met uw leerlingen een excursie boeken in de periode april-juni of september-november? Stuur een e-mail [1]

www.nmegooivechtstreek.nl [2]

[3]