- Natuurkind, jongeren en de natuur. - http://www.natuurkind.nl -

Brede scholen de natuur in

NatuurkindJongerennatuur [1]Foto J.Pikkaart [2]

Het IVN Consulentschap Flevoland is op zoek naar een vijftiental ‘natuurcoaches’. Dit zijn vrijwilligers die met leerlingen van brede scholen in de Lelystad te ontdekken. Om dingen te leren maar vooral om zich te ‘verwonderen’, zegt medewerker Petra Wilbrink.

De natuur in, dat klinkt bijna ouderwets. “Dat is het misschien ook wel. In dit computertijdperk zijn kinderen het niet meer gewend. We willen laten zien dat het leuk is om buiten te zijn. Kinderen komen steeds minder in aanraking met de natuur, maar er zijn ook minder mogelijkheden toe.” Hoezo?
“Ging je vroeger nog wel eens alleen het bos in als kind, tegenwoordig vinden veel ouders dat niet meer prettig. Bovendien zijn er minder braakliggende terreinen. Er zijn minder mogelijkheden om dichtbij huis de natuur te ontdekken. Al valt het in Lelystad nog wel mee. Het is een groene gemeente.”

Wat gaat er precies gebeuren? “De coaches laten bijvoorbeeld zien waar vlinders leven en hoe kikkers overwinteren. Een soort les? Ja, maar het moet vooral leuk zijn.”
Waarom alleen brede scholen? “Deze scholen werken al samen met andere organisaties, zoals in dit geval het IVN Consulentschap. We krijgen subsidie van de gemeente. Het is een laagdrempelige activiteit voor kinderen die doorgaans misschien geen geld hebben om aan een dergelijke activiteit deel te nemen.”

bron Stentor

[3]