- Natuurkind, jongeren en de natuur. - http://www.natuurkind.nl -

Buitenkind

Het klinkt tegenstrijdig, erkent Carlo van Herwaarden van Mobillion [1]: een internetsite om kinderen te stimuleren meer buiten te spelen. Als de betrokken scholen het er mee eens zijn, gaat kort na de zomervakantie de proefversie van de site Buitenkind, de lucht in. In de wijk Stroinkslanden in Enschede kunnen kinderen dan via internet te weten komen waar de leukste buitenactiviteiten zijn. ‘Ze kunnen op een msn-achtige manier aan elkaar laten weten dat ze over vijf minuten op het plein gaan voetballen of dat ze morgen een speurtocht gaan uitzetten. Maar ze kunnen ook zelf filmpjes uploaden over de hut die ze hebben gebouwd of het dansje dat ze hebben ingestudeerd,’ aldus Van Herwaarden.

Buitenkind is een concept van landschapsarchitect Harry Derks van DLA+ landscape architects [2]. Het is een pilotproject van het programma De Gezonde Wijk. Het doel van De Gezonde Wijk is bijdragen aan het verhogen van welzijn en leefbaarheid in de wijk. Een goed leefklimaat staat of valt bij de gezondheid van de kinderen die er wonen. Daarom staat het kind centraal bij Buitenkind.

‘Iedereen is er zo langzamerhand wel van doordrongen dat kinderen te weinig bewegen, ongezond eten en daardoor te zwaar dreigen te worden,’ zegt Derks. Het doel van Buitenkind is dat kinderen weer lopen, rennen, spelen en fietsen. ‘De school speelt een centrale rol bij Buitenkind, waarbij het vooral draait om bewegend leren. Daarnaast kunnen marktpartijen als maneges, golfbanen of natuurorganisaties buitenactiviteiten aanbieden waar kinderen met bijvoorbeeld een goedkope tienrittenkaart gebruik van kunnen maken.’Op dit moment voeren de initiatiefnemers van Buitenkind gesprekken over de deelname van de woningbouwvereniging De Woonplaats en scholen in de wijk. Via de nieuwe site kunnen ook de banden in de wijk hechter worden. Volwassen bewoners van Stroinkslanden kunnen bijvoorbeeld vragen of er kinderen zijn die hen willen helpen met het versjouwen van takken of het uitlaten van de hond. De site voorziet ook in de sectie ‘Vraag het de buurtgoeroe’ waar buurtbewoners informatie kunnen uitwisselen over zaken als tomaten kweken. Maar de belangrijkste deelnemers zijn en blijven toch de kinderen, zegt Derks. ‘Als zij het niet leuk vonden op de manege omdat ze te lang moesten wachten, dan is dat zo.’ Naast het proefproject met Buitenkind in Stroinkslanden in Enschede, worden met twee andere landschapsarchitecten nog twee pilots in het kader van De Gezonde Wijk ontwikkeld. In Eindhoven heeft men gekozen voor het groener maken van een versteende wijk. In Alphen aan de Rijn bestaat het proefproject uit het organiseren van kleine natuuronderzoeken rond het huis.

Na de zomervakantie horen we meer over Buitenkind. [3]

[4]