- Natuurkind, jongeren en de natuur. - http://www.natuurkind.nl -

Conferentie Jeugd en Groen 2010 7 oktober in Baarn

Conferentie Jeugd en Groen 2010
7 oktober 2010, 10.00 ” 16.00
Kasteel Groeneveld (Baarn)

[1]

foto Natuurkind Kinderen en natuur

Kansen Jeugd en groen
Welke kansen zijn er voor jeugd en groen? Hoe kan een BSO of welzijnsinstelling groen
als middel benutten? Welke inspirerende voorbeelden zijn er van lokale samenwerking
op het gebied van jeugd en groen? Hoe zijn jongeren te bereiken voor activiteiten of
recreatie in groene gebieden om de stad? Hoe kunnen groene organisaties meer met
kinderen en jongeren als doelgroep werken?

Conferentie Jeugd en Groen
Tijdens de conferentie Jeugd en Groen laat het Kennisnetwerk Jeugd en Natuur op basis van
projectvoorbeelden, inspirerende presentaties en workshops zien welke mogelijkheden er zijn om
jeugd en groen (buitenschools) te verbinden. De conferentie is gericht op uitvoerende professionals
en beleidsmedewerkers, die buitenschools met jeugd en/of groen werken. Denk aan jeugd- en
jongerenwerk, gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties, groene organisaties, BSO’s, NMEcentra,
welzijnsinstellingen etc.
De conferentie bestaat uit een tweetal plenaire presentaties, drie workshoprondes, een Meet &
Greet met experts tijdens de lunch en een afsluitende borrel.

Aanmelden
Meldt u nu alvast aan [2]via en geef uw voorkeur door voor drie workshops:

  1. Jong & Oud in het groen: Welke mogelijkheden zijn er om jong en oud samen gebruik te laten maken van bestaand groen in de omgeving, bijvoorbeeld bij een verzorgingstehuis?
  2. De groene BSO: Hoe groen kun je als BSO zijn? En: het oprichten van een buiten BSO: hoe verloopt dit proces?
  3. Tijdelijk groen: Wat mag en wat kan? Lokale voorbeelden over het benutten van tijdelijk groen op braakliggende stukken grond, bouwterreinen etc. voor activiteiten voor de jeugd.
  4. Jonge kansen in recreatie: Hoe benut je de groene recreatieruimte rond de stad voor, door en met jongeren?
  5. Sturen op lokale samenwerking: Hoe verlopen lokale processen en projecten voor jeugd en groen? Waar liggen mogelijkheden voor samenwerking en hoe pak je dit aan?
  6. Jongerenparticipatie: hoe kun je als groene organisatie jongeren betrekken en enthousiast maken voor activiteiten in het groen en wat betekent dat voor de eigen organisatie?
  7. Creëer je eigen kans: Dromen over groen en jeugd. Wat moet je doen om deze droom werkelijkheid te laten worden? Hoe kun je daarbij gebruik maken van de expertise van een groene of niet-groene organisatie?
  8. Financiering: Welke financiëringsmogelijkheden zijn er? Waar moet je opletten bij het indienen van een succesvolle subsidieaanvraag?
  9. Eetbaar groen (onder voorbehoud): Waar vindt u aanknopingspunten om gezonde voeding voor kinderen en jongeren binnen uw eigen werkveld te introduceren?

Kasteel Groeneveld
Binnenkort volgt meer informatie over sprekers, de Meet & Greet en routebeschrijving. Deelname
is gratis, het aantal plaatsen beperkt. Vervoer vanaf station Baarn naar Kasteel Groeneveld wordt
verzorgd.
Het netwerk Jeugd en Natuur wordt uitgevoerd door MOVISIE en NovioConsult in opdracht van het ministerie van LNV,
programma Lekker Groen! Het netwerk heeft als doel via kennisuitwisseling en ontmoeting organisaties.

Doe mee
Natuurkind is van de partij. Meldt u nu alvast aan [2].

[3]