- Natuurkind, jongeren en de natuur. - http://www.natuurkind.nl -

De natuur als buur

17_1 [1]Voor veel mensen is natuur iets dat niet bij de stad hoort. Toch hoef je de stad niet uit om kennis te maken met de natuur. Er is overal natuur. Het is gratis en je hoeft er niet veel voor te doen. Maar je moet wel oog voor de stadsnatuur hebben! Hierover gaat het project: ‘De natuur als buur’.Samen genieten!

De natuur als buur is een project voor en door buurtbewoners Het project is een initiatief van de stichting Leefbaarheidsteam van de Kronehoef in Brabant. Het doel van het project is om zoveel mogelijk buurtbewoners te laten genieten van de stadsnatuur in de eigen buurt. Het project geeft buurtbewoners de gelegenheid om iets te doen voor de stadsnatuur en de leefbaarheid van de buurt.

Op stadssafari?
‘Natuur als buur’ organiseert in 2006 en 2007 een aantal stadssafari’s door de Kronehoef in Eindhoven. Je komt oog in oog te staan met de natuur in de stad. Er staan geen olifanten en tijgers op het menu, maar wel alledaagse mussen, torren, korstmossen, vleermuizen, mieren en andere inheemsen die in de Kronehoef leven. Zo ontdekken kinderen de natuur dichtbij huis.

Zelf iets doen?
De natuur als buur ondersteunen buurtbewoners die zelf iets willen doen om de natuur in hun buurt mooier te maken. Dus zet uw eigen project op als buur van de natuur. [2]

© Jolanda Pikkaart

[3]