- Natuurkind, jongeren en de natuur. - http://www.natuurkind.nl -

het bewaarde land

De Kleine Aarde [1] heeft van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een subsidie van 200.000 euro gekregen om het natuurbelevingsproject Het Bewaarde Land [2] ook op andere plekken in Nederland op te zetten. De locaties in Baarn [3] en Wassenaar waren het begin van het initiatief. Vier jaar geleden ging ook Het Bewaarde Land in Brabant van start.
Leerlingen van basisscholen uit omringende gemeenten komen drie weken achter elkaar een dag in de natuur.In het bewaarde land gaan ze in kleine groepjes met een begeleider kruiden en bessen eten, planten en dieren leren onderscheiden en te klauteren in bomen. Daarnaast leren de kinderen luisteren naar bosgeluiden, doen ze sluipspelletjes en om op deze manier het bos te leren kennen. Het gaat om het echt beleven van de
natuur. Pen en papier blijven op school. Uit steeds meer onderzoeken wordt duidelijk dat de natuur een positieve
uitwerking heeft op de lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Tegelijkertijd komen kinderen steeds minder in de natuur. Het ministerie van LNV ziet in Het Bewaarde Land een goede manier om kinderen weer meer in contact te brengen met de natuur.

[4]