- Natuurkind, jongeren en de natuur. - http://www.natuurkind.nl -

Jantje Beton

jantje-beton.jpg [1]

Vrijwel alle ouders van kinderen van 4 tot en met 14 jaar vinden het belangrijk dat hun kinderen buiten spelen omdat zij dat goed vinden voor de sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind. Dit staat in schril contrast met de mate waarin de kinderen daadwerkelijk buiten spelen: maar liefst een derde van de ouders (29 procent) vindt dat hun kinderen te weinig buiten spelen. Dat toont een onderzoek aan dat in opdracht van Jantje Beton is uitgevoerd door onderzoeksbureau TNS NIPO.

Het belang van buiten spelen wordt door ouders gemiddeld gewaardeerd met een 8,3. Aan de ouders is ook gevraagd waarom zij het belangrijk vinden dat hun kind kan buiten spelen. De top 3 van spontaan genoemde redenen voor het belang van buiten spelen zijn:

1. het is goed voor de gezondheid (67 procent)
2. het is goed voor de sociale en algemene ontwikkeling (62 procent)
3. het is goed voor de lichamelijke ontwikkeling /beweging (59 procent).

Ondanks het feit dat ouders het heel belangrijk vinden dat hun kinderen buiten spelen, gebeurt dat volgens veel ouders te weinig. Zij geven daarvoor verschillende oorzaken aan.

De top 5 van oorzaken dat kinderen niet buiten spelen zijn:

1. Tv/computer (53 procent)
2. Er zijn geen kinderen in de buurt om mee te spelen (22 procent)
3. Onveilige verkeerssituatie (18 procent)
4. Onvoldoende speelplekken (14 procent)
5. Onvriendelijke leeftijdgenootjes (11 procent)

Uitdagende en veilige speelplekken
Jantje Beton vindt de resultaten verontrustend. “Spelen met de computer is natuurlijk leuk, ook daar vinden kinderen vriendjes, bijvoorbeeld via MSN en Hyves. Maar het is onze taak als volwassenen om hen ook buiten uitdagende en veilige speelplekken te bieden”, zegt Henk Kasbergen, directeur Jantje Beton. “Volwassenen hebben immers het recht op spelen van kinderen vastgelegd in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het is onze plicht te zorgen voor een evenwichtig speelaanbod en ook ruimte om te spelen. Zolang kinderen belemmeringen tegenkomen waardoor zij minder kunnen buiten spelen, komt Jantje Beton voor hen op.” Jantje Beton kaart de belemmeringen aan bij beleidsmakers, maar zorgt ook dat er plekken en activiteiten zijn waar alle kinderen samen met leeftijdgenootjes kunnen buiten spelen.

Bron: Jantje Beton

[2]