- Natuurkind, jongeren en de natuur. - http://www.natuurkind.nl -

Jeugd en natuur

Het Vakblad Natuur Bos Landschap heeft een special Jeugd en Natuur uitgebracht.

In het juni/juli nummer 2007 wordt aandacht besteed aan het kind van de moderne tijd, dat zonder tv of computer vaak erg onthand blijkt. Maar hout halen in het bos en vis roosteren boven een kampvuurtje maakt de natuur spannend voor kinderen. Er is de overheid veel aan gelegen dat kinderen in aanraking komen met de natuur en hen de mogelijkheid te bieden een ‘topervaring’ te laten beleven. Zo werken de ministeries van LNV, VROM, OCW in samenwerking met provincies en waterschappen aan de nota NME die straks aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. En in 2005 startte LNV het programma Jeugd, Natuur, Voedsel en Gezondheid.

In de special gaan verschillende auteurs in op beleidswensen, praktijk en nut en noodzaak van de combinatie jeugd en natuur. Hoofdredacteur Marjel Neefjes interviewde Roel van Raaij en Martie van Essen van het ministerie van LNV en ging onder andere in op de noodzaak om aandacht te besteden aan jeugd en natuur.

Henk Ruseler, boswachter in Nationaal Park Hoge Veluwe, schreef een verhaal over bijzondere natuurbelevenissen die kinderen kunnen opdoen in het park.

Jana Verboom en Mirjam Broekmeyer, onderzoekers bij Alterra, gaan in de vraag hoe erg het is dat kinderen de natuur in hun eigen omgeving soms nauwelijks kennen en geven tips om het kind (en de ouders) weer de natuur in te krijgen.

Yvonne van Sark van YoungWorks duikt in de belevingswereld van het kind en stelt dat de relatie van kinderen met natuur erg leeftijdgebonden is.

Kris van Koppen, hoogleraar NME in Utrecht, gaat in de de betekenis van kinderen van nu voor de natuurbescherming van de toekomst. Hij pleit ervoor dat we de natuur letterlijk en figuurlijk toegankelijk moeten maken voor de nieuwe generatie.

Rob Berkers en Hanneke Gijsbertse van Stichting Recreatie, Kennis-en Innovatiecentrum, selecteerden een bloemlezing uit hun boekje ‘Vrij spel voor het speelbos’ met tips voor inrichting, beheer en financiering van speelbossen.

Het themanummer is op termijn te downloaden via www.vakbladnatuurboslandschap.nl [1].

Bron Groene toekomst

[2]