- Natuurkind, jongeren en de natuur. - http://www.natuurkind.nl -

Mobiel klimaatles

Vandaag geeft minister Cramer van VROM in Den Haag het officiële startsein voor de Holland – België Tour van de Geotruck. De Geotruck is bedoeld om kennis over zaken als klimaatverandering, watertekorten en overbevolking over te dragen. Het is een mobiel leslokaal waarin leerlingen uit 4, 5 en 6 VWO het spel EarthQuest gaan spelen. De ESG is partner. De truck toert het komende jaar langs middelbare scholen in Nederland en Vlaanderen. Wageningen UR (ESG) draagt onder meer bij aan de ontwikkeling van lesmateriaal, de bemanning van de truck en geeft financiële ondersteuning. De Geotruck rijdt in het kader van het Internationaal Jaar van de Planeet Aarde, dat als doel heeft bij een breed publiek de aandacht te vestigen op het belang van kennis over aarde, klimaat en milieu.

Geotruck in Wageningen
Op 6 juni is de Geotruck in Wageningen te bekijken. Hij staat dan op de campus bij het Forum en is vrij toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft. Met de Geotruck worden scholieren op een spannende, uitdagende én leerzame manier bewustgemaakt en geïnformeerd over grote mondiale issues als milieu, energievoorziening, klimaatveranderingen, bevolkingsgroei, verstedelijking, natuurrampen en watervoorziening. De Geotruck wil ook bijdragen aan een groter bewustzijn en urgentiebesef over het maatschappelijk belang van deze issues bij een breed publiek. Dit gebeurt onder meer met zes rondetafelconferenties over thema’s in het kader van het Jaar van de Planeet Aarde, die verspreid over 2008 worden gehouden.

De Geotruck is een hypermodern en interactief klaslokaal. In het spel EarthQuest staan drie grote aardbollen centraal waarmee een klas virtueel op expeditie gaat aan de hand van zes verschillende missies. In deze missies komen aan de hand van actuele onderwerpen en problemen geowetenschappelijke kennis en het werkveld aan bod. De beste klas maakt tijdens een afsluitende finaledag onderling uit welk team de hoofdprijs wint: een expeditie naar Peru. Als follow up op het bezoek van de Geotruck krijgen docenten een overzicht van lesmateriaal dat aansluit bij de onderwerpen van EarthQuest. Inmiddels hebben zo’n 100 scholen de Geotruck geboekt.

Partners
De Geotruck is een initiatief van de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht i.s.m. TNO en wordt ondersteund door de volgende partners: Vrije Universiteit, Wageningen UR, TU Delft, Aarde.nu, KNAG, Geoweek, Platform Bètatechniek, Darwin Centrum voor Biogeologie, ESRI Nederland, ExxonMobil, ISES, IPY, Ruimte voor Geo-Informatie, NWO en de NAM. Het spel EarthQuest is ontwikkeld en gemaakt in samenwerking met bureau Heldergroen uit Utrecht.

Zie ook www.geotruck.nl [1]

[2]