- Natuurkind, jongeren en de natuur. - http://www.natuurkind.nl -

Samen aan de slag met NME

[1]

Op naar verankering van natuur- en milieueducatie (NME) in brede school, BSO en welzijn

Op donderdagmiddag 14 april 2011 organiseren MOVISIE en Stichting Ecokids in nauwe samenwerking met GDO en IVN Zuid-Holland een ‘crossovermeeting’ over samenwerking tussen gemeente, welzijn, onderwijs en BSO rond NME en natuurbeleving voor organisaties in Zuid-Holland.

Deze provinciale conferentie vormt een praktisch vervolg op de kick-off bijeenkomst van de Campagne STROOM! in mei 2010 waarin verschillende bestuurders een intentieverklaring tekenden om zich de komende 4 jaar fors in te zetten voor NME.

Doe je mee?

Kom dan naar de conferentie Samen aan de slag met NME! [2]. En ga naar huis met inspiratie en concrete actiepunten om op lokaal niveau aan de slag te gaan met NME en natuurbeleving.

Aanmelden
In de uitnodiging [3] staat meer informatie over het programma. Meld je aan via het formulier op www.ecokids.nl [4].

[5]