- Natuurkind, jongeren en de natuur. - http://www.natuurkind.nl -

Snuffelstage

De schooljeugd van vijf basisscholen uit Midden-Drenthe presenteerden vorige week haar kijk op het bos aan ouders en andere geà¯nteresseerden. Het was de feestelijke afsluiting van een door het Nationaal Park Dwingelderveld en de provincie gesubsidieerd project, waarbij kinderen kennis opdoen van dit park. Doel van het project was de jeugd bewuster te maken van de natuur en van de waarde van het Nationaal Park.

In totaal kwamen ruim 350 mensen naar het Wilhelmina Zalencentrum in Beilen om te luisteren en te kijken naar wat de jeugd geleerd had over het Dwingelderveld.
Leerlingen van de De Ridderschool zongen liedjes over het bos en de leerlingen van De Wingerd, De Meenthe en de Harm Smeengeschool testten uit in hoeverre hun ouders kennis hadden van de bomen in het Dwingelderveld.
Daarna droegen scholieren van De Lindelaar prachtige gedichten voor over de natuur. De kinderen van De Meenthe vertelden over de dieren in het bos en tenslotte deden de leerlingen van de Harm Smeengeschool een quiz. Daarmee werd duidelijk dat de leerlingen soms zelfs meer van het Dwingelderveld wisten dan de ouders.
Na de pauze gaven de leerlingen in zes verschillende ruimten workshops. De ouders werden flink aan het werk gezet met lastige vragen en ze leerden ondertussen een heleboel bij over de natuur in het Nationaal Park Dwingelderveld.
Tineke Witteveen, voorzitter van het Overlegorgaan Dwingelderveld, was onder de indruk. ‘Wij willen als Overlegorgaan de jeugd graag betrekken bij het park, en dat is met dit project zeker gelukt.’
Het project werd uitgevoerd in opdracht van het Overlegorgaan Nationaal Park Dwingelderveld en gecoördineerd door het IVN Consulentschap Drenthe.

bron krant midden drenthe

[1]