- Natuurkind, jongeren en de natuur. - http://www.natuurkind.nl -

Terug naar het bos

Effecten van natuurbelevingsprogramma ‘Het Bewaarde Land’ op de natuurbeleving, topervaringen en gezondheid van allochtone en autochtone kinderen. In dit veldexperiment zijn de effecten van deelname aan een driedaags natuurbelevingsprogramma op de natuurbeleving, topervaringen en de gezondheid van allochtone en autochtone kinderen onderzocht.

Deelname aan het programma had een aantoonbaar effect op de natuurbeleving en de psychische gezondheid. Meer belangstelling voor het lezen van natuurboeken. Sterkere voorkeur voor wilde natuur. Verbetering van het emotionele welbevinden. Sterker gericht op gebruiksnatuur en op de tweede plaats op uitdagende natuur. Interesse in gebruiksnatuur nam toe. Allochtone kinderen minder bekend met de natuur en angstiger voor natuur. Bij allochtone kinderen traden topervaringen vaker op in samenzijn met anderen. Download terug naar het bos [1]

[2]