- Natuurkind, jongeren en de natuur. - http://www.natuurkind.nl -

Zowel stoep als speeltuin belangrijk voor bewegen

Speelruimte voor schoolkinderen, zoals pleinen en speeltuinen in een woonwijk, is belangrijk voor het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen*. Kinderen brengen bijna twee uur per dag buiten door, waarvan ze de helft van de tijd spelen op pleinen en stoepen, ook wel informele speelruimte genoemd. In een echte speeltuin, de formele speelruimte, brengen ze minder tijd door maar kinderen bewegen er intensiever.

TNO spant zich in voor de ontwikkeling van gezonde wijken. Daarom onderzocht het instituut in tien stadswijken hoe het beweeggedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd samenhangt met de inrichting van de wijk. Met gebruik van GPS en versnellingsmeters onder 100 kinderen werd ook duidelijk op welke locaties zij bewegen. Het rapport verscheen op 31 december 2010.

Tussen de voordeur en de schoolbanken is volgens projectleider Sanne de Vries nog veel beweegwinst te halen. Bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren op (school)pleinen en speeltuinen of door boomstammetjes of interactieve oplichtende stoeptegels te plaatsen die uitdagen tot beweging.

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid zorgen voor meer beweging
TNO adviseert stedenbouwkundigen en gemeenteambtenaren om bij het (her)inrichten van wijken vooral meer aandacht te besteden aan:

In wijken waar in 2008 minder kruispunten waren en waar minder hard rijdende auto’s/motoren rondreden dan in 2004, speelden kinderen meer buiten. Ook de afstand tot voorzieningen is voor kinderen van belang. Bij een afstand tot 350 meter tussen huis en school liepen of fietsten alle kinderen naar school. Snelheidsbeperkende maatregelen, zoals bijvoorbeeld invoering van eenrichtingsverkeer, verkeersdrempels en autoluwe zones rondom scholen, kunnen de veiligheid en toegankelijkheid van openbare ruimte voor de jeugd vergroten.

Een samenvatting van het onderzoeksrapport én het volledige onderzoeksrapport zijn te vinden op: www.tno.nl/gezondewijk [1]

[2]
1 reactie (Openen | Sluiten)

1 reactie Aan "Zowel stoep als speeltuin belangrijk voor bewegen"

#1 Reacties Door JannievanM Op 21 januari 2011 @ 22:30

Helemaal mee eens! Wij gaan ons schoolplein reorganiseren en ik doe al mijn best om het zo uitdagend mogelijk te maken om te gaan bewegen/spelen